Konkursy

Monitoring otwartych
konkursów na zatrudnienie
nauczycieli akademickich

Uczciwe konkursy - to reguła czy wyjątek?
English version

Sposób w jaki uczelnie publiczne przeprowadzają konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich budzi w Polsce liczne kontrowersje.

Konkursy te nazywane są oficjalnie „otwartymi”, co może sugerować, że organizatorzy chcą dotrzeć z informacją o rekrutacji pracowników do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych, a następnie wybrać najlepszego z nich w ramach uczciwej i transparentnej procedury. Niestety tak nie jest. Konkursy są często fikcyjne – podobnie jak w przedstawieniu teatralnym, wszystkie role są z góry rozpisane, a nazwiska zwycięzców od początku znajdują się w scenariuszu.

Zespół Watchdog.edu.pl przeprowadził ogólnopolski monitoring procedur rekrutacyjnych. Zbadano konkursy przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat w 55 jednostkach organizacyjnych uczelni publicznych. Na potrzeby badania zebrano dokumentację dotyczącą 492 postępowań konkursowych. Analizowano ogłoszenia o konkursach, protokoły z posiedzeń komisji konkursowych, orzeczenia sądów, literaturę przedmiotu, rozstrzygnięcia postępowań konkursowych i odwołania od decyzji komisji, dane statystyczne i doniesienia prasowe. Przeprowadzono wywiady z osobami mającymi ugruntowane poglądy na temat wad rozwiązań systemowych.

Eksperci przygotowali łącznie 615 uwag do otrzymanej dokumentacji. Opracowano 49 zestawów rekomendacji – zarówno dla uczelni jako całości, jak i dla konkretnych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze uczelni. W przypadku sześciu uczelni podjęto działania sądowe w związku z nieudostępnieniem informacji publicznych niezbędnych do właściwej realizacji monitoringu.

Celem autorów monitoringu jest wywołanie debaty o konkursach na uczelniach i możliwie szybkie znalezienie sposobu na przerwanie procederu organizacji ustawianych konkursów.

Podsumowaniem wyników monitoringu zostało opublikowane w raporcie „Watchdog #5”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki monitoringu:

Kryteria stosowane w konkursach

Ramy prawne konkursów

Kierunki orzecznictwa

Konkursy a mobilność

Media o nieprawidłowościach

Eksperci o nieprawidłowościach

Rekomendacje dla uczelni

Wypowiedzi na temat konkursów:

"Łamigłówki kadrowe" - prof. Piotr Stec w rozmowie z Dominiką Rafalską

"Zmiany następują powoli" - dr Miłosława Stępień w rozmowie z Dominiką Rafalską

Informacje prasowe na temat monitoringu:

Katarzyna Wójcik w "Rzeczpospolitej"

Tomasz Pawelec w "Gazecie Studenckiej"

Karina Obara w "Gazecie Pomorskiej"

Urszula Mirowska-Łoskot w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

Kontakt z zespołem Watchdog.edu.pl

Osoby zainteresowane przekazaniem informacji autorom monitoringu konkursów proszone są o korzystanie z formularza "listy / interwencje" na stronie http://polska.edu.pl/kontakt.html. Spośród dostępnych tam grup tematów należy wybrać "jawność, dostęp do informacji, ochrona danych osobowych", a następnie wpisać treść e-maila.

Aktualności

 • Program „Studia dla wybitnych” został wstrzymany

  Po kilku tygodniach od uruchomienia został zawieszony rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach. Program miał umożliwić podjęcie studiów magisterskich w 32 najbardziej... Dalej

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

 • Pierwszy wielki kongres kół naukowych

  To wręcz niewiarygodne, ale od… 1930 roku nie było ogólnokrajowego, interdyscyplinarnego spotkania kół naukowych. Wkrótce sytuacja się zmieni i powstanie nowe forum wymiany kontaktów oraz podnoszenia kompetencji niezbędnych do realizacji... Dalej

Analizy

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty